; , , ,

prace konserwatorskie 

Współpracujemy z partnerskimi pracowniami konserwatorskimi przy renowacji obiektów zabytkowych oraz pracach konserwatorskich w zakresie kompleksowej ochrony obiektów ruchomych i nieruchomych.

Uczestniczymy w procesie tworzenia programu konserwatorskiego, realizacji prac, nadzoru merytorycznego i odbiorze końcowym.

W czym możemy pomóc?
; , , ,