Pri implementácii opatrení zameraných na účinné zastavenie progresívneho procesu ničenia a zabezpečenie objektu proti ďalšiemu zničeniu by sa malo pamätať na to, že by nemali mať vplyv na starobylosť a autenticitu objektu.

Czytaj Więcej