; , , ,

systemy wzmocnień strukturalnych FRP i FRCM-SRG 

Dysponujemy technologią wzmocnień strukturalnych opartą na węglowych, szklanych, bazaltowych i aramidowych materiałach kompozytowych typu włókna, siatki, maty, lamele pręty, kształtowniki, systemy kotwiące, siatkach stalowych ze stali węglowej, ocynkowanej, nierdzewnej, mosiężnej, żywicach organicznych: epoksydowa, winylowa, poliestrowa, poliuretanowa i zaprawach nieorganicznych cementowych, wapiennych czy też pucolany-krzemionki:

System kompozytowy FRP (Fiber Reinforced Polymer – włókna wzmocnione polimerami) dotyczy materiałów złożonych o wysokiej wytrzymałości ciągłych tkanin włókiennych zanurzonych w polimerycznej matrycy – żywicach organicznych.

System kompozytowy FRCM - SRG (Fiber Reinforced Cementious Matrix – włókna wzmocnione zaprawą cementową; Steel Reinforced Grouts – fugi wzmocnione stalą ) stosowane z nieorganicznymi matrycami (jak np. wapno cementowe) do strukturalnego wzmacniania budynków.

Wzmocnienia strukturalne 

za pomocą materiałów kompozytowych w budownictwie 

– przykłady projektów i realizacji

Jarosław Małek

systemy wzmocnień strukturalnych FRP i FRCM-SRG

Technologia wzmacniania strukturalnego FRP System oraz FRCM-SRG System.pdf
W czym możemy pomóc?
; , , ,